Vanaf een bestelwaarde van € 29,90 worden geen transportkosten in rekening gebracht
 
FFP kopen
Vrouw met FFP-masker

Aan welke kwaliteitscriteria
moeten FFP-maskers voldoen?

Mondkapjes zijn sinds het begin van de coronapandemie onze dagelijkse metgezellen geworden. Naast de instructies "Houd afstand!" en "Neem hygiënemaatregelen in acht!" is "Draag een mondkapje!" een van de belangrijke overheidsvoorschriften in de strijd tegen het coronavirus. Of het nu gaat om een bezoek aan de huisarts, de wekelijkse boodschappen of het woon-werkverkeer, we kunnen ons momenteel ons dagelijks leven niet voorstellen zonder een masker dat ons beschermt tegen besmetting van Covid-19. Maar hoe betrouwbaar zijn de verschillende soorten maskers nu eigenlijk en met welke kwaliteitskenmerken moet rekening gehouden worden om een doeltreffende bescherming te garanderen, zeker wanneer de afstandsregels niet in acht kunnen genomen worden?

Mondkapjes hoeven aan geen enkele norm te voldoen

Wie zich zo goed mogelijk tegen het coronavirus wil beschermen, kiest steeds vaker voor een FFP2- of FFP3-masker. Apotheken verstrekken deze modellen in sommige gevallen gratis aan mensen boven de 60 jaar. In tegenstelling tot een gewoon mondkapje kan het filterende halfgelaatsmasker (ademhalingsbeschermingsmasker) het inademen van besmettelijke druppeltjes en aerosolen voorkomen en dient het dus voor de drager ervan ter zelfbescherming, mits het voldoet aan de kwaliteitseisen van de EU. In Europa worden FFP-maskers onderworpen aan een strenge testprocedure overeenkomstig de eisen van de EU-norm EN 149:2001+A1:2009 en moeten ze de al vele jaren van kracht zijnde EU-conformiteitsbeoordelingsprocedure ondergaan overeenkomstig de PBM-verordening (EU 2016/425). In kwaliteitstests wordt gecontroleerd hoeveel aerosolen en kleinere druppeltjes door het ademhalingsbeschermingsmasker kunnen dringen. Volgens de norm moeten ademhalingsbeschermingsmaskers van filterklasse FFP2 ten minste 94 procent van de deeltjes in de omgevingslucht opvangen, en maskers van filterklasse FFP3 zelfs 99 procent.

CE-markering als keurmerk voor productveiligheid

De CE-markering is de belangrijkste markering als het om de veiligheid van producten gaat. De Franse afkorting CE staat voor Conformité Européenne en dus voor Europese Conformiteit. Dit betekent dat een ademhalingsbeschermingsmasker dat voorzien is van de CE-markering, in overeenstemming is met de wettelijke richtlijnen van de Europese Unie. Om op de Europese markt te worden toegelaten, moeten FFP2- en FFP3-maskers voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften van de EU en bijgevolg het wettelijk vereiste keurmerk dragen, de CE-markering.

Zo kan ik de CE-markering controleren

Ademhalingsbeschermingsmaskers zijn vaak voorzien van verschillende markeringen. Bij de controle van de CE-markering moet erop worden gelet dat het gecertificeerde ademhalingsbeschermingsmasker is voorzien van een viercijferig identificatienummer. Dit geeft informatie over de keuringsinstantie waar het masker is getest en gecertificeerd. FFP2- en FFP3-maskers die door DEKRA zijn getest en alle kwaliteitstests hebben doorstaan, worden bijvoorbeeld geïdentificeerd met het keuringsinstantienummer "CE 0158".

FFP-masker met CE-markering

De CE-markering is gebaseerd op een conformiteitsverklaring

Door de EU-conformiteitsverklaring te ondertekenen, bevestigen fabrikanten dat hun producten voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften van de EU-richtlijnen. Ze dragen zodoende de volledige verantwoordelijkheid voor hun producten en aanvaarden hun aansprakelijkheid voor het feit dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd. De inhoud van de betreffende conformiteitsverklaring wordt gespecificeerd in de betreffende EU-richtlijn. De conformiteitsverklaring moet worden opgesteld in een officiële taal die in de EU wordt gebruikt.

Daarin zit het verschil tussen FFP2 en KN-95

KN-95 masker

Wegens de tekorten in de levering van maskers in de eerste fase van de coronapandemie heeft Duitsland met behulp van sneltests zogenoemde KN95-maskers uit China goedgekeurd. Terwijl voor de markt goedgekeurde FFP2-filtermaskers in Europa herkenbaar zijn aan de CE-markering, dragen de KN95-maskers geen CE-zegel en hoefden ze dus niet de door de EU-richtlijnen vereiste testprocedure te ondergaan.

In plaats daarvan moesten ze in het voorjaar en de zomer van 2020 een sneltest bij de Duitse keuringsinstantie doorstaan en zouden ze dus theoretisch een vergelijkbare bescherming tegen virussen moeten bieden. Het testen van Corona Pandemic Respirators (CPA) op basis van de CPA-sneltest is in het laboratorium van DEKRA sinds 1 oktober 2020 echter niet meer mogelijk. De maskers die al in de handel zijn, mogen echter tot hun vervaldatum in de handel blijven en worden gebruikt.

Een volgens de norm getest FFP-ademhalingsbeschermingsmasker moet aan de volgende criteria voldoen

Bij de aankoop van een FFP2-masker bestaat het risico dat de consument een niet-getest, gebrekkig of zelfs nagemaakt masker krijgt - zelfs als het van een apotheek komt. DEKRA vermoedt dat ongeveer 60 tot 80 procent van de maskers op de markt niet volgens de voorschriften zijn goedgekeurd. Een normconform ademhalingsbeschermingsmasker moet aan de volgende criteria voldoen:

Afbeelding met uitleg van de criteria van een standaard getest FFP-ademhalingstoestel
  1. Bedrijfsnaam: of een andere verwijzing naar de fabrikant en de productnaam
  2. Beschermingsklasse: FFP1, FFP2 of FFP3: gevolgd door een spatie, toevoeging (verplicht): NR= alleen voor één werkdienst, R= herbruikbaar Toevoeging (optioneel): D= geschikt voor grote hoeveelheden stof
  3. Nummer en jaar van publicatie van de Europese testnorm
  4. CE-markering: gevolgd door een viercijferige code voor de toezichthoudende keuringsinstantie (0158 = DEKRA)
  • Het ademhalingsbeschermingsmasker moet zijn voorzien van een CE-markering - gevolgd door een viercijferig nummer dat de erkende keuringsinstantie aangeeft (0158 = DEKRA).
  • Na de Klasse (FFP1, FFP2, FFP3) volgt een spatie en ofwel de toevoeging »NR«, voor één werkdienst, de toevoeging »R«, indien herbruikbaar of de toevoeging »D«, voor geschiktheid bij grote hoeveelheden stof.
  • Bovendien moet de bedrijfsnaam of een andere verwijzing naar de fabrikant, alsmede de productnaam op het masker staan aangegeven.
  • Ook moet het masker zijn voorzien van het nummer en het jaar van publicatie van de Europese testnorm EN 149.

Sinds 1 oktober moeten alle nieuwe maskers die op de markt komen volgens de voorschriften CE-goedgekeurd zijn. Daarom moet u bij een FFP2-masker op een volledige CE-markering letten. Om te controleren of de markering geen vervalsing is, kunt u ook het CE-nummer ook laten controleren in de .

Bij vragen of twijfels adviseert DEKRA u ook contact op te nemen met de verkoper van het masker, bijvoorbeeld de apotheek of de internetwinkel. Deze is verplicht informatie en bewijs van EU-conformiteit te verstrekken..