Vanaf een bestelwaarde van € 29,90 worden geen transportkosten in rekening gebracht
 
FFP kopen
Fysiotherapeut en patiënt met gasmaskers

Versterkte infectiepreventie op de werkplek
tijdens de coronapandemie

Het coronavirus SARS-CoV-2 heeft de arbeidswereld op zijn kop gezet. Plotseling is het onderwerp infectiepreventie niet meer alleen relevant in de gezondheidszorg, maar in alle bedrijfstakken, omdat slechts zeer weinig beroepen uitsluitend in het thuiskantoor kunnen worden uitgeoefend. Strikte hygiënevoorschriften en beschermende maatregelen zijn momenteel de enige manieren om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en het risico van een COVID-19-besmetting in te dammen, vooral voor potentiële risicogroepen. Daarom moet infectiepreventie op de werkplek een topprioriteit zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Hygiëne op kantoor en bij contacten met klanten

Zolang er geen doeltreffend vaccin tegen COVID-19 bestaat, is de enige manier om u tegen besmetting te beschermen de hygiëne- en gedragsregels strikt na te leven en zo uiteindelijk te voorkomen dat collega's of klanten met het virus worden besmet

Reizigers met gasmaskers op het platform

Afstand

 • Minimumafstand van 1,50 m tot andere mensen
 • Begroeting en afscheid zonder direct lichamelijk contact
 • Vergaderingen en afspraken per telefoon of videoconferentie
 • Thuiskantoor, indien mogelijk
 • Bij de geringste ziektesymptomen thuisblijven

Hygiëne

 • Handen regelmatig grondig wassen (ten minste 30 seconden) of desinfecteren als er in de buurt geen gelegenheid voor handen wassen is
 • Handen uit de buurt van gezicht en haar houden
 • Werkruimten zonder betrouwbaar luchtfiltersysteem meerdere malen per dag intensief ventileren
 • Werkplekken niet delen met anderen en oppervlakken en werkapparatuur vóór gebruik grondig reinigen
 • Bij niezen of hoesten u afwenden en mond en neus met de elleboog bedekken

Algemeen masker (gewoon mondkapje)

 • Masker dragen zodra de minimumafstand niet kan worden aangehouden

Meer info vindt u via deze link Home | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Infectiepreventie op de werkplek - nieuwe verplichtingen voor werkgevers

De Belgische wet op de gezondheid en veiligheid op het werk verplicht werkgevers de veiligheid en gezondheid van alle werknemers tijdens werktijd te garanderen. Door de verspreiding van het coronavirus werden bindende maatregelen voor infectiebescherming op de werkplek noodzakelijk om het infectierisico voor werknemers zo laag mogelijk te houden.

De generieke gids (PDF, 8.48 MB) bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 30 oktober 2020 een geactualiseerde versie van deze gids gevalideerd (versie 3.0).

Het bleek nodig om de eerdere versie te verfijnen omwille van meerdere redenen:

 • om rekening te houden met nieuwe inzichten op het terrein;
 • om rekening te houden met de gewijzigde situatie op het terrein: de initiële versie van de generieke gids was vooral bedoeld als hulpmiddel voor niet-essentiële ondernemingen bij het heropstarten van hun activiteiten, daar waar deze nieuwe versie beoogt alle ondernemingen te helpen om veilig te blijven werken in alle omstandigheden, ondanks het bestaan van de pandemie;
 • om een aantal verduidelijkingen aan te brengen en extra accenten te leggen.

Er werden onder meer aanpassingen gedaan in verband met social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer, de ventilatie en verluchting. Ook wordt de nadruk gelegd op het belang van het naleven van de maatregelen inzake quarantaine en isolatie en meer in het algemeen op het feit dat alle actoren (werkgevers, werknemers, de interne en externe preventiedienst, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, …) samen tegen het virus moet strijden om de verspreiding ervan onder controle te houden.

Ondernemingen kunnen kennisnemen van deze geactualiseerde gids in zijn globaliteit om na te gaan of de reeds genomen hygiënemaatregelen en organisatorische maatregelen moeten worden aangepast of versterkt. Tegelijkertijd kunnen de sectoren kennisnemen van deze gids om na te gaan of ook de sectorgidsen moeten worden aangepast.

Verplichte maskers op de werkplek

Voor infectiepreventie op kantoor is een eenvoudige mond-neusbedekking (gewoon mondkapje) in de regel voldoende. En het is ook alleen verplicht als u om bepaalde redenen niet aan de afstandsregel kunt voldoen. In beroepen waarin u onvermijdelijk veel wisselende contacten hebt, geldt daarentegen wel een maskerplicht; bijvoorbeeld in de detailhandel, in de horeca en voor dienstverlenend personeel. In dergelijke situaties met een verhoogd risico op infectie bent u beter beschermd met een FFP-masker met afdoende filterfunctie, aangezien dit niet alleen dient voor de bescherming van anderen maar ook voor uw eigen bescherming. Ze worden bijvoorbeeld gedragen bij infectiepreventie in een medische praktijk, in het ziekenhuis of in de verzorging.

 • Gewone mondkapjes (mond-neus-bedekking) van textiel of niet-medische maskers voor eenmalig gebruik voorkomen de verspreiding van druppeltjes bij het spreken, niezen of hoesten. Ze dienen dus uitsluitend ter bescherming van anderen en zijn een nuttige maatregel tegen de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus.
 • Chirurgische gelaatsmaskers (mond-neus-bescherming) beschermen eveneens alleen de mensen in uw omgeving tegen infectie door druppeltjes uit de lucht die u uitademt. In tegenstelling tot gewone maskers zijn ze echter onderworpen aan duidelijk omschreven controle- en certificeringsmaatregelen.
 • Filterende halfgelaatsmaskers (ademhalingsbeschermingsmaskers), ook FFP-maskers genaamd, filteren druppeltjes en aerosolen uit de omgevingslucht en dienen ter bescherming van de drager ervan. Ze zijn onderverdeeld in drie filterklassen (FFP1 tot FFP3), waarbij alleen FFP2 en FFP3 een betrouwbare bescherming bieden tegen het coronavirus. FFP-maskers zijn met en zonder uitademventiel verkrijgbaar. Het ventiel vermindert de ademweerstand en zorgt voor een betere uitwisseling van lucht en vocht, maar dient uitsluitend ter bescherming van de drager ervan. Om ook de mensen in uw omgeving te beschermen, moet u maskers zonder uitademventiel gebruiken of het ventiel sluiten in situaties waarin een verhoogd risico op infectie bestaat.