Vanaf een bestelwaarde van € 29,90 worden geen transportkosten in rekening gebracht
 
FFP kopen

Gegevensbescherming

Algemene informatie over gegevensbescherming

(gegevensbeschermingsinformatie)

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website en onze Dräger FFP Online Shop. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voor klanten en gebruikers hebben voor ons een bijzonder hoge prioriteit. Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor ons geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres en e-mailadres.

Door middel van deze informatie over gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt in verband met onze website en onze Dräger FFP Online Shop. Daarnaast informeren wij u middels deze gegevensbeschermingsinformatie over uw rechten.

Wij wijzen u erop dat voor afzonderlijke aanbiedingen en functies van onze website speciale gegevensbeschermingsinformatie kan gelden, waarnaar wij in het geval van de betreffende verzameling van persoonsgegevens afzonderlijk verwijzen. Houd er ook rekening mee dat ons online aanbod niet gericht is op kinderen. Om een klantaccount te kunnen maken, moet u minstens 18 jaar oud zijn.

I. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen over gegevensbescherming?

Gegevensbeschermingsrechtelijk verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (in de zin van art. 4 nr. 7 AVG) is Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck ("Dräger" resp. "wij").

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan per e-mail worden bereikt op dataprivacy@draeger.com en per post:

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming

Moislinger Allee 53-55

D- 23558 Lübeck

II. Welke gegevens verwerkt Dräger? En voor welke doeleinden, voor welke duur en op welke rechtsgrondslag gebeurt dit?

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van de diensten die door onze FFP Online Shop worden aangeboden, worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens dit precies zijn en voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag dit gebeurt, hangt af van verschillende aspecten, met name van wat u op onze website doet en welke functies u gebruikt.

1. Bezoek aan onze website (FFP Online Shop)

In principe heeft u toegang tot onze website zonder dat u persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Wij verzamelen echter ook bepaalde persoonsgegevens in geval van louter informatief gebruik van onze website. Wij moeten dit deels doen om onze website technisch aan u te kunnen presenteren. Daarnaast maken wij op onze website gebruik van bepaalde analyseprocedures op basis van zogeheten cookies en soortgelijke technologieën en hebben wij ook links opgenomen naar andere websites waarvan de exploitanten verdere (persoons)gegevens kunnen verwerken.

 1. Logbestanden

Als u alleen onze website bezoekt, d.w.z. als u geen klantaccount maakt, geen bestelling plaatst en geen andere gegevens over u verstrekt, verwerken wij de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze zijn technisch noodzakelijk om onze website te kunnen presenteren en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen waarborgen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens per geval
 • Webpagina van waaraf de aanvraag wordt gedaan
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub f) van de AVG, ter bescherming van ons rechtmatig belang in een storingsvrije werking van onze website. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 14 dagen en worden daarna automatisch gewist.

 1. Cookies en vergelijkbare technologieën, en cookie-instellingen

Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken ook wij, net als veel andere bedrijven, zogenaamde cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden gemaakt en op uw eindapparaat (bijv. laptop) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor meteen ook kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voortdurend aangenamer en geschikter voor u te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogeheten sessiecookies om te zien of u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Zo kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke producten die u op onze website vindt, aan uw winkelmandje toevoegen zonder dat u daarvoor een klantaccount hoeft te maken of bij een account aangemeld hoeft te zijn. Sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze website hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid ook zogeheten tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren. De tijdelijke cookies worden uiterlijk na 24 uur verwijderd.  

Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van andere aanbieders (zgn. third-party cookies) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren, alsmede om specifiek op u afgestemde informatie en advertenties weer te geven. Ook deze cookies stellen ons in staat om te vast te stellen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. De afzonderlijke cookies van andere aanbieders die wij gebruiken, worden in de volgende punten nader toegelicht.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Bovendien hebt u in uw cookie-instellingen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke niet technisch vereiste cookies u wel en welke u niet wilt accepteren. U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen en ook reeds geactiveerde cookies op elk moment deactiveren, waarmee u uw eventueel verleende toestemming herroept. Op die manier wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Wij wijzen u er echter op dat het deactiveren van bepaalde cookies of het volledig deactiveren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

De verwerking van door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de levering van onze diensten, vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 sub f) van de AVG ter bescherming van ons rechtmatige belang bij een storingsvrije verwezenlijking van onze diensten op onze website. Voor het overige verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met cookies (in het bijzonder voor analyse- en advertentiedoeleinden en in verband met de hieronder beschreven externe aanbieders) alleen als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats ten behoeve van advertenties, marktonderzoek en de op de behoeften gebaseerde realisatie van onze website.

 1. Tracking met Hubspot
  Daarnaast gebruiken wij, met uw toestemming, de tracking tool HubSpot op onze website voor onze online marketing-activiteiten ("HubSpot"). HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing van HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 VS ("HubSpot Inc.") resp. HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ierland (tel.: +353 1 5187500) . HubSpot maakt gebruik van cookies om een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk te maken. HubSpot analyseert namens ons de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, tijdstempel, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en opgeroepen pagina's), zodat we rapporten kunnen genereren over het bezoek en de bezochte pagina's. Informatie verzameld door HubSpot en de inhoud van onze website wordt opgeslagen op servers van HubSpot's dienstverleners. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen. De in dit kader verzamelde cookies en persoonsgegevens worden uiterlijk na 13 maanden gewist of geanonimiseerd. Voor zover de gegevens in individuele gevallen aan HubSpot Inc. worden doorgegeven, gebeurt dit op basis van de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming volgens art. 46 lid 2 sub d AGV, waaraan HubSpot Inc. is onderworpen. Verdere informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in de HubSpot-richtlijn voor gegevensbescherming op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, in de cookie-richtlijn op https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy en in de Kennisbank (Knowledge Base) van HubSpot op https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.
 2. Google Ads
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google Analytics"). Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat deze wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarvoor de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte geldt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google zal de namens ons verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ons andere diensten in verband met het websitegebruik te verlenen. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij gebruiken Google Analytics in verband met uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor tevoren uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw toestemming is ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a) AVG. U kunt over de plaatsing van cookies zoals hierboven beschreven zelf beslissen in uw cookie-instellingen voor onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u de plaatsing van cookies ook volledig uitschakelen in de instellingen van uw browser. Uw persoonsgegevens die in het kader van Google Analytics zijn verzameld, worden na 14 maanden gewist resp. geanonimiseerd.

Meer informatie over uw rechten als betrokkene tegenover Dräger, met inbegrip van het herroepingsrecht, vindt u hieronder onder punt VII van deze gegevensbeschermingsinformatie. Bovendien vindt u meer informatie over de instel- en bezwaarmogelijkheden en over de gegevensbescherming bij Google in zijn geheel in de algemene privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy.

 1. Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google Analytics"). Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat wordt verzonden het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarvoor de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte geldt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google zal de namens ons verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ons andere diensten in verband met het websitegebruik te verlenen. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

  Wij gebruiken Google Analytics in verband met uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor tevoren uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw toestemming is ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a) AVG. U kunt over de plaatsing van cookies zoals hierboven beschreven zelf beslissen in uw cookie-instellingen voor onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u de plaatsing van cookies ook volledig uitschakelen in de instellingen van uw browser. Uw persoonsgegevens die in het kader van Google Analytics zijn verzameld, worden na 14 maanden gewist resp. geanonimiseerd.

  Meer informatie over uw rechten als betrokkene tegenover Dräger, met inbegrip van het herroepingsrecht, vindt u hieronder onder punt VII van deze gegevensbeschermingsinformatie. Bovendien vindt u meer informatie over de instel- en bezwaarmogelijkheden en over de gegevensbescherming bij Google in zijn geheel in de algemene privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy.
 2.  Visitor Analytics

Bovendien maken wij, met uw toestemming, op deze website gebruik van Visitor Analytics, een eenvoudige website-analysedienst van Visitor Analytics SRL

Str Traian, nr 57-2, Cluj-Napoca, Roemenië. Deze dienst meet het verkeer en de algemene gegevens van de bezoekers van onze website. Door deze statistieken te verzamelen, kunnen wij de ervaring van onze websitebezoekers verbeteren. (bijv. welke pagina's ze bezoeken en wanneer). 

Hier maken wij gebruik van browser-fingerprints om gegevens te verzamelen over het type apparaat en de schermgrootte van onze bezoekers, de geschatte locatie, de browser, het besturingssysteem, de bezochte pagina's, het bounce-percentage, conversies en de populaire inhoud op de website. Al deze gegevens zijn gepseudonimiseerd en Visitor Analytics zal de verzamelde gegevens nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of ze te koppelen aan bijkomende informatie over een individuele gebruiker.

Bezoekersregistratie is een extra functie van Visitor Analytics (hierboven beschreven) in de vorm van een eenvoudige website-weergavetool die bijhoudt waar onze websitebezoekers naartoe hebben gebladerd en waar ze op hebben geklikt op onze website. We kunnen deze informatie bekijken in weergaveschema's en zogenaamde heat maps. Het verzamelen van deze statistieken helpt ons om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om technische fouten te reproduceren en te corrigeren. In principe gebruiken wij deze technologieën om gegevens te verzamelen over het traject dat onze bezoekers op onze websites afleggen, d.w.z. welke subpagina's ze bezoeken, waarop ze hebben geklikt, waar ze hun muisaanwijzer naartoe hebben bewogen en waar ze naartoe hebben gescrolld. Al deze gegevens zijn gepseudonimiseerd en Visitor Analytics zal ook bij deze functie de verzamelde gegevens nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of ze te koppelen aan bijkomende informatie over een individuele gebruiker.

De rechtsgrondslag voor de persoonsgegevens die in deze context worden gebruikt, is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) van de AVG, die u te allen tijde kunt intrekken met geldigheid voor de toekomst.

U kunt de browser-fingerprints naar believen beheren en/of verwijderen door uw browserinstellingen op elk apparaat te controleren - zie onze cookie-instellingen voor meer informatie. Meer informatie vindt u in de Gebruiksvoorwaarden van Visitor Analytics, in de Informatie over cookieless tracking.

 

2. Contact met ons

Op onze website bieden wij verschillende manieren aan om contact met ons op te nemen met vragen en opmerkingen over onze producten en dealers. Daarvoor bieden wij u in het bijzonder onze service-hotline en ons contactformulier aan. Als u een van deze manieren gebruikt om contact met ons op te nemen, verwerken wij de door u verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is om uw aanvraag te verwerken en op basis van de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, sub b) van de AVG. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken om onze rechtmatige belangen te waarborgen op grond van art. 6, lid 1, sub f) van de AVG, met name om fraude en misbruik van onze diensten te voorkomen (meer hierover hieronder onder punt 7 van deze gegevensbeschermingsinformatie).

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief 

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring."

3. Klantaccount

U hebt de mogelijkheid om een persoonlijk klantaccount aan te maken in onze Dräger FFP Online Shop ("Klantaccount"). Voor het maken van het klantaccount in ons online systeem zijn bepaalde verplichte gegevens vereist, die te vinden zijn in het registratieformulier. Daarnaast zijn andere vrijwillige gegevens mogelijk. Welke van deze gegevens in elk geval verplicht zijn, blijkt uit de dienovereenkomstig gemarkeerde verplichte velden. Wanneer u ons het ingevulde registratieformulier toestuurt, ontvangt u van ons een e-mail waarin u de registratie nogmaals moet bevestigen om de registratie te voltooien en uw klantaccount te maken. In uw klantaccount hebt u een overzicht van uw tot dusver geplaatste bestellingen. U kunt ook eenvoudig verdere bestellingen plaatsen via uw klantaccount, zonder dat u uw aflever- en factuuradres opnieuw hoeft in te voeren. Bestellingen kunnen echter ook als gast worden geplaatst zonder een klantaccount te maken (zie hierna onder punt 5 van deze gegevensbeschermingsinformatie).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw klantaccount om onze diensten te verlenen en om onze rechtmatige belangen te waarborgen op grond van art. 6 lid 1 sub b) en f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is de dienst aan onze gebruikers te kunnen aanbieden en verstoringen en pogingen tot fraude te voorkomen (zie ook punt 7 van deze gegevensbeschermingsinformatie).

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment wijzigen in uw accountinstellingen en uw klantaccount op elk gewenst moment verwijderen via de betreffende knop in uw accountinstellingen. Als u uw klantaccount verwijdert, zullen wij uw persoonsgegevens die in verband met het klantaccount zijn verzameld, verwijderen, tenzij er een wettelijke of contractuele verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. In geval van een dergelijke bewaarplicht beperken wij de verwerking voor zover mogelijk. De grondslag voor de verwerking is in dit geval art. 6, lid 1, sub b) en c) van de AVG.

4. Winkelmandje, bestelling en aankoop van onze Dräger-producten

Als u in onze Dräger FPP Online Shop een geschikt artikel vindt dat u bevalt, kunt u het onmiddellijk toevoegen aan uw digitale winkelmandje. Het is niet nodig hiervoor een klantaccount te maken. Voor deze functie moeten wel bepaalde cookies zijn geactiveerd (zie hiervoor punt 1.b van deze gegevensbeschermingsinformatie). U kunt deze cookies eenvoudig beheren in uw cookie-instellingen voor onze website.

Als u vervolgens een artikel wilt kopen, hebt u de keuze om dit te doen via een bestaand gebruikersaccount, of als gast zonder een gebruikersaccount te maken en zonder u aan te melden bij een bestaand gebruikersaccount. Voor de bestelling hebben we verdere gegevens over uw persoon nodig, die noodzakelijk zijn om uw bestelling te kunnen uitvoeren en verwerken (met name aflever- en eventueel factuuradres, alsmede gegevens voor de gekozen betalingswijze). Meer gedetailleerde informatie over de bestelling en de verwerking van de kooptransactie vindt u in onze Algemene voorwaarden. De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het bestelproces is vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub b) en f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is de dienst aan onze gebruikers te kunnen aanbieden en verstoringen en pogingen tot fraude te voorkomen (zie ook punt 7 van deze gegevensbeschermingsinformatie).

5. Productbeoordelingen

In onze Dräger FFP Online Shop hebt u de mogelijkheid om onze Dräger-producten te beoordelen ("Productbeoordeling"). Ingezonden productbeoordelingen worden door ons gecontroleerd vóór publicatie in onze Dräger FFP Online Shop om misbruik te voorkomen (in het bijzonder beledigingen, duidelijke "neprecensies" of andere illegale inhoud of inhoud die in strijd is met onze Algemene voorwaarden). Verdere informatie over productbeoordelingen en de voorwaarden hiervoor is te vinden in onze Algemene voorwaarden.

De grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b) en sub f) van de AVG. Wij verwerken de persoonsgegevens die in verband met de productbeoordeling worden verstrekt, om deze dienst te kunnen verlenen. Daarnaast verwerken wij de gegevens ook ter voorkoming van misbruik. Ons rechtmatig belang is de dienst aan onze gebruikers te kunnen aanbieden en verstoringen en pogingen tot fraude te voorkomen (zie ook punt 7 van deze gegevensbeschermingsinformatie).

6. YouTube-video's

Wij hebben in onze Dräger FFP Online Shop video's ingesloten van de videodienst YouTube, van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De videodiensten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland worden daarbij geleverd door het Europese Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("YouTube").

Wij gebruiken de ingesloten YouTube-video's alleen in de zogeheten uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de ingesloten YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om het afspelen van de YouTube-video te starten. Als u klikt op de ingesloten YouTube-videospeler op onze website, kan YouTube cookies in bepaalde gevallen opslaan op uw eindapparaat en persoonsgegevens van u ontvangen. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, kan YouTube eventueel verzamelde gegevens toewijzen aan uw YouTube-account.

Als u dat niet wilt, verzoeken wij u om deze functie niet te gebruiken resp. de YouTube-video's niet te starten. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van YouTube zijn verzameld, vindt plaats krachtens art. 6 lid 1 sub a) van de AVG, op grond van de door u gegeven toestemmingsverklaring om de betreffende video af te spelen. Uw toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken (zie punt VII.5 van deze gegevensbeschermingsinformatie). Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube is te vinden in de algemene privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

7. Gegevensverwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter bescherming van rechtmatige belangen

Wij kunnen persoonsgegevens die voor de bovengenoemde doeleinden zijn verwerkt, ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. In dit geval is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, sub c) van de AVG.

Waar nodig verwerken wij ook persoonsgegevens die verder gaan dan de hierboven beschreven doeleinden, om onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van derden te beschermen. Deze verwerking wordt dan uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f) van de AVG. Onze rechtmatige belangen omvatten met name

 • het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen;
 • het voorkomen en onderzoeken van misdrijven en ernstig misbruik van onze diensten; en
 • het beheer en de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van het toezenden van informatie over diensten van ons, tenzij u uitdrukkelijk bezwaar hebt gemaakt tegen het toezenden van informatie (bijv. direct mail via drukwerk).

III. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

In sommige van de in deze gegevensbeschermingsinformatie genoemde gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk. Dit geldt met name voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het maken van een klantaccount, de aanmelding voor de nieuwsbrief, de verwerking van aanvragen via de door ons ter beschikking gestelde contactkanalen en de bestelling van artikelen.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens wijzen wij er in de betreffende context op welke gegevens in elk geval vereist zijn (bijv. door ze als verplichte gegevens te markeren*). Zonder deze vereiste gegevens kunnen wij de betreffende dienst niet verlenen, bijv. kunnen we u geen nieuwsbrief sturen of op uw vragen reageren.

Ook als wij aanvullende persoonsgegevens van u verzamelen, zullen wij u altijd op het moment van verzameling informeren indien de verstrekking van deze informatie wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst.

IV. Wie krijgt persoonsgegevens van ons?

De persoonsgegevens die wij in de Dräger FFP Online Shop verzamelen, worden over het algemeen binnen ons bedrijf verwerkt. Afhankelijk van het type persoonsgegevens hebben alleen bepaalde afdelingen of organisatie-eenheden toegang tot deze persoonsgegevens, waarvoor telkens toegang vereist is. Daartoe behoren met name de gespecialiseerde afdelingen die betrokken zijn bij het aanbieden van ons digitale aanbod of de respectieve bedrijfsprocessen (bijv. onze IT-afdeling).

Daarnaast kunnen wij, voor zover wettelijk toegestaan, persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten ons bedrijf, in het bijzonder aan

 • de ontvangers aan wie wij persoonsgegevens moeten doorgeven om afgesloten contracten na te komen (bijv. aan koeriersdiensten en logistieke bedrijven die de bij ons in de Dräger FFP Online Shop bestelde artikelen bij u afleveren);
 • dienstverleners die door ons zijn aangesteld om diensten aan ons te verlenen op een afzonderlijke contractuele basis, die de verwerking van persoonsgegevens kan omvatten, en onderaannemers van onze dienstverleners die met onze toestemming zijn aangesteld; en
 • niet-overheids- en overheidsinstanties, voor zover wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.

V. Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU resp. de EER?

De verwerking van persoonsgegevens door ons vindt in beginsel uitsluitend plaats binnen de EU resp. de Europese Economische Ruimte.

In individuele gevallen kan het echter noodzakelijk zijn dat wij informatie doorgeven aan ontvangers in zogeheten "derde landen". "Derde landen" zijn landen buiten de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat in de Europese Unie. Indien de overgedragen informatie ook persoonsgegevens omvat, zullen wij er vóór een dergelijke overdracht voor zorgen dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming in het betrokken derde land of bij de ontvanger in het derde land gewaarborgd is. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogeheten "adequaatheidsbesluit" van de Europese Commissie, waarin een passend algeheel niveau van gegevensbescherming voor een bepaald derde land wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen wij de gegevensoverdracht ook baseren op de zogeheten EU-modelcontractbepalingen die met een ontvanger zijn overeengekomen of op een dienovereenkomstig door u gegeven verklaring van toestemming.

Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende en toereikende waarborgen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Nadere informatie over de zogenoemde EU-modelcontractbepalingen (in het Engels) is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en en informatie over de adequaatheidsbesluiten (in het Engels) op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

VI. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

In beginsel slaan wij persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij deze opslag en uw belang bij het staken van de opslag of verwerking niet zwaarder weegt. Dit betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om onze website en de bijbehorende diensten te leveren resp. zolang wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Wij wissen ook persoonsgegevens zonder enige actie van de kant van de betrokkene, zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking of indien de opslag anderszins wettelijk ontoelaatbaar is.

In de regel

 • worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt na de hierboven voor de betreffende gegevensverwerking of websitefunctie nader omschreven termijn (verg. punt II.1.a) van deze gegevensbeschermingsinformatie);
 • worden de gegevens die worden verwerkt in het kader van een zakelijke relatie (met name in verband met bij ons bestelde producten) uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen gewist; en
 • worden de in verband met het klantaccount verwerkte gegevens gewist wanneer het betreffende klantaccount wordt opgeheven, tenzij verdere opslag vereist is om te voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen in verband met de betreffende zakelijke relatie.

Persoonsgegevens die wij moeten opslaan om aan de bewaarplicht te voldoen, worden opgeslagen tot de afloop van de betreffende bewaarplicht. Voor zover wij persoonsgegevens uitsluitend opslaan om te voldoen aan bewaarplichten, wordt de verwerking ervan in dit verband in het algemeen beperkt, zodat toegang ertoe alleen toegestaan is indien dit noodzakelijk is in verband met het doel van de bewaarplicht.

VII. Welke rechten hebt u als betrokkene?

Als betrokkene bij de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 1 AVG hebt u tegenover ons verschillende rechten, waarover wij u hieronder nader willen informeren. Details hierover zijn ook rechtstreeks te vinden in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u eenvoudig contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven vindt, of kunt u gebruikmaken van de technische middelen die wij ter beschikking stellen (bijv. de cookie-instellingen om de via deze weg gegeven toestemming te beheren of in te trekken).

1. Recht op informatie, art. 15 AVG

U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over de vraag of en welke gegevens wij over u verwerken. Dit omvat onder meer informatie over hoe lang en met welk doel wij de gegevens verwerken, waar ze vandaan komen en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers wij ze doorgeven. Bovendien kunnen wij u een kopie van deze gegevens bezorgen.

2. Recht op correctie, art. 16 AVG

Als betrokkene hebt u het recht dat wij informatie over u die niet of niet meer juist is, onverwijld corrigeren. Bovendien kunt u verzoeken om aanvulling van uw onvolledige persoonsgegevens. Indien de wet zulks vereist, zullen wij ook derden van deze correctie in kennis stellen indien wij uw gegevens aan hen hebben verstrekt.

3. Recht op wissen (het zogeheten "recht om te worden vergeten"), art. 17 AVG

Als betrokkene hebt u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, of het doel is bereikt;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking; wanneer persoonsgegevens voor direct marketing worden gebruikt, is uw bezwaar tegen de verwerking voldoende;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het wissen van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.

Houd er rekening mee dat uw recht om te worden vergeten bij wet beperkt kan zijn. Daartoe behoren in het bijzonder de in art. 17 AVG en § 35 BDSG (Duitse federale wet op gegevensbescherming) genoemde beperkingen.

4. Recht op inperking van de verwerking (blokkering), art. 18 AVGO

Als betrokkene hebt u bovendien het recht ons te verzoeken om inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onrechtmatig en maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om inperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze wel nodig voor instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of onze rechtmatige redenen zwaarder wegen dan de uwe.

Indien u overeenkomstig de bovenstaande opsomming een inperking van de verwerking hebt bereikt, zullen wij u in kennis stellen voordat de inperking wordt opgeheven.

5. Herroepingsrecht bij toestemmingen, art. 7, lid 3, AVG

U kunt de aan ons gegeven toestemmingen te allen tijde herroepen met geldigheid voor de toekomst. Deze herroeping kan plaatsvinden in de vorm van een informele mededeling aan de bovenvermelde contactadressen of via de technische middelen die wij daartoe ter beschikking hebben gesteld. Indien u een toestemming herroept, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden.

6. Recht op gegevensportabiliteit, art. 20 AVG

Als betrokkene hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en om deze gegevens aan anderen door te geven. Details en beperkingen zijn te vinden in art. 20 AVG. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan uw recht op wissen (recht om vergeten te worden).

7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, art. 77 AVG

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een van de bevoegde toezichthoudende instanties, met name bij het onafhankelijk centrum voor gegevensbescherming Schleswig-Holstein of de betreffende toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende schending van de gegevensbescherming.

8. Recht van bezwaar, art. 21 AVG

Als betrokkene hebt u te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u als betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u als betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Status gegevensbeschermingsinformatie: oktober 2020

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring."